18.12.2015 SEANCA E TRETË E KËSHILLIT SË IDHHK-SË
Më 18 dhjetor 2015, Qeveria e mbajti sesionin e tretë të rregullt të Këshillit të Infrastrukturës së të Dhënave Hapësinore Kombëtare...
Më shumë
22.07.2015 JICA TRAINING
In the period of 25.05 - 30.06.2015 in Tsukuba – Japan, JICA (Japanese International Cooperation Agency) organized a training on the subject of: „Management and utilization of national control points for efficiency in survey“...
Më shumë
29.06.2015 PUNËTORI PËR ADMINISTRATËN E TOKËS
Në periudhën prej 24 deri në 26 qershor 2014 përfaqësues të Agjencisë për Kadastër të Patundshmërive kanë marrë pjesë në punën e puntorisë për administrimin e tokës...
Më shumë
15.06.2015 PROMOVIMI I GJEOPORTALIT KOMBËTAR
Më 11 qershor 2015, në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë ishte I promovuar gjeoportali kombëtar përmes të cilave institucionet publike shpejt, lehtë dhe me efikasitet do e kryjknë shkëmbimin e të dhënave gjeo hapësinore, në vend se ta bëjnë përmes CD-ve dhe media të tjera...
Më shumë
29.09.2014 Një delegacion i përfaqësuesve të lartë të Bankës Botërore dhe delegacion nga Republika eNikaraguas, për vizitë në Agjencinë për kadastër të patundshmërisë
Në periudhën prej 22-24 shtator 2014 Agjencionin për kadastër të patundshmërive e vizituan delegacion të përfaqësuesve të lartë të Bankës Botërore dhe një delegacion të përfaqësuesve të lartë të Republikës së Nikaragua, si pjesë e shkëmbimit Jug-Jug (SSKE) të njohurive...
Më shumë
23.09.2014 Барање за изразување на интерес
Владата на Република Македонија доби заем од Светска Банка за поддршка на Проектот Катастар на Недвижности и Регистрација (КНР) и има намера дел од добиените средства да ги искористи за обезбедување на консултантски услуги за позицијата: Геодетски стручни лица - десет (10) индивидуални консултанти...
Më shumë
04.08.2014 Pres conference - 01.08.2014
Parlamenti I Republikës së Maqedonisë më datën 30.07.2014 , solli ndryshimet e miratuara e Ligjit për kadastër të patundshmërive dhe presin javën e ardhshme që të publikohen në Gazetën Zyrtare, nga koha që fillon periudha prej 8 ditësh që konkurrojnë për miratimin e ligjit që do të thotë jo më vonë se 18/08/2014, të njëjtën gjë do të fillojë në zbatim...
Më shumë
05.06.2014 U nënshkrua një grant prej 4,2 milion euro për projektet e reja strategjike të Agjencisë për kadastër të patundshmërive
Drejtori i Agjencisë për kadastër të patundshmërive z. Slavce Trpeski nënshkroi një grant prej 4.200.000 €, i cili do të përdoret për projektet e reja strategjike të Agjencisë, siq janë Infrastruktura Kombëtare e të Dhënave Hapësinor (IKDHH), Regjistri i çmimeve dhe qiratë (në masë të vlerësimit) dhe regjistri grafik i rrugëve dhe numrave shtëpi...
Më shumë
19.05.2014 Konferenca përfundimtare për ”Të drejtat tokësore të Informuara dhe Gjithëpërshfirëse në Ballkanin Perëndimor”
Në kuadër të programit Më shumë mbi Udhëheqjen e cila ka për qëllim ndërtimin e kapaciteit dhe rritjen e vetëdijes së nevojave, përmirësimin e menxhimit me tokën për grate dhe grupat e rrezikuara në Ballkanin Perëndimor,në periudhën e 11deri 15 Maj,viti 2014 në Durrës Shqipëri ishte organizuar konferenca përfundimtare nën organizmin e Bankës Botërore dhe Organizatës për ushqim dhe bujqësisë e Kombeve të Bashkuara (KB)...
Më shumë
24.04.2014 Regjistrimi I objektev infrastrukturor
Sot me 24.04.2014 në Agjencinë për kadastër të patundshmërive u zhvillua një takim ku përveq Drejtorit së agjencionit z.Sllavqe Trpeski dhe grupit punues për kadastrin infrastrukturor morrën pjesë edhe Ministri për transport dhe lidhje z.Mile Janakievski ,Drejtori ekzekutiv I Telekomit të Maqedonisë z.Zharko Llukovski,Drejtori teknik I ONE z.Nenad Mickoski ,si pëfaqësues I kompanisë telefonikeVIP ishte z.Jovica Joshevski...
Më shumë
12345678910...