PROMOVIMI I GJEOPORTALIT KOMBËTAR

15.06 2015

 

Më 11 qershor 2015, Qeverinë e Republikës së Maqedonisë  ishte I  promovuar gjeoportali kombëtar përmes të cilave institucionet publike shpejt, lehtë dhe me efikasitet do e kryjknë  shkëmbimin e të dhënave gjeo hapësinore, në vend se ta bëjnë përmes CD-ve dhe media të tjera. Gjeoportal është një platformë e cila është një parakusht i rëndësishëm për ngritjen e nivelit të ndërveprimit teknik ndërmjet institucioneve dhe zhvillimin e shërbimeve elektronike për shpërndarjen e të dhënave gjeohapsinore. Gjeoportali kombëtar  është një  web zgjedhje  që ju lejon për të kryer kërkimin dhe publikimin e të dhënave dhe shërbimeve hapësinore.  

 

  

 

Për të gjitha institucionet, anëtarët e Infrastrukturës Kombëtare e të dhënave hapësinore, Gjeoportal është në dispozicion për mjet futjes së të dhënave, i njohur si redaktor i metadatës Në Portall mundsi  të publikojnë subjektet e të dhënave gjeohapsinore kanë subjektet e  SKZHI, të cilat janë 16 institucione qeveritare, Qyteti i Shkupit dhe Oda Ekonomike e Maqedonisë.