SEANCA E TRETË E KËSHILLIT SË IDHHK-SË

18.12 2015

 

Më 18 dhjetor 2015, Qeveria e mbajti sesionin e tretë të rregullt të Këshillit të Infrastrukturës së të Dhënave Hapësinore Kombëtare.

 

Në rendin e ditës janë bërë disa pikë, nga të cilat më shumë janë vequar  pikat të rëndësishme lidhje me shqyrtimin dhe pranimin e Programit vjetor kombëtar të infrastrukturës së të dhënave hapësinore (IDHHK) për 2016 dhe Marrëveshjen për shkëmbimin e të dhënave dhe shërbimeve hapësinore midis subjekteve të SKZHI-së.

 

   

 

Në takim u  shqyrtuan dhe miratuan kërkesat nga ana e Dhomave të Tregtisë të Maqedonisë dhe Institutit Gjeologjik të Republikës së Maqedonisë për anëtarësim në Këshillin e IDHHK-së