Барање за изразување интерес - ИТ инженери

31.01 2014

  

Агенцијата за Катастар на Недвижности - Единица за Управување со Проектот Катастар на Недвижности и Регистрација, повторно ја објавува Поканата за Изразување на Интерес за извршување на консултантски услуги - индивидуални консултанти - вкупно два ИТ инженери. Заинтересираните Консултанти треба да достават Писмо за изразување на Интерес наведувајќи ја позицијата на која аплицираат, ЦВ-ја и останати информации на македонски и англиски јазик, најдоцна до 18 Фебруари, 2014.

 

Барање за изразување интерес (.pdf)