Барање за изразување интерес - ИТ експерт

31.01 2014

 

Агенцијата за Катастар на Недвижности - Единица за Управување со Проектот Катастар на Недвижности и Регистрација, повторно ја објавува Поканата за Изразување на Интерес за консултантски услуги - индивидуален консултант - ИТ експерт, Координатор на ИТ активностите од Компонентите 2 и 5 на Проектот. Заинтересираните Консултанти треба да достават Писмо за изразување на Интерес наведувајќи ја позицијата на која аплицираат, ЦВ и останати информации на македонски и англиски јазик, најдоцна до Февруари 18, 2014.

 

 

Барање за изразување интерес (.pdf)