Kontakt

Agjencia e kadastrës së pasurisë së patundshme


Drejtoria gjenerale


Rr. Trifun Haxhijanev nr. 4
1000 Shkup


Telefon:    (02) 3204 800
Faks:  (02) 3171 668

e-mail:  
office@katastar.gov.mk
info@katastar.gov.mk


Numri amzë: 4065930

Numri regjistrues: 4833001532

Numri tatimor: 4030990254533


Kontakt informacionet tjera:


Drejtoria gjenerale
Qendra e kadastrit të patundshmërisë Shkup
Seksionet rajonalePyetje të shfrytezuesve mund të dërgoni në adresën elektronike:
info@katastar.gov.mk


Pyetje lidhur me menaxhmentin e Agjencisë së kadastrës së pasurisë mund t'i dërgoni në adresën elektronike: office@katastar.gov.mk