Të dhëna për të gjitha llojet e pikave nga baza gjeodezike

 


 

- koordinata pozicioni për pikën e  1-rë
 
50 den
- për lartësinë mbidetare për pikën e 1-rë apo 1 reper
 
25 den
- për koordinata dhe lartësinë mbidetare për pikën e 1-rë
 
75 den

- për përshkrim të pozitës bashkë me koordinatat dhe lartësinë mbidetare për pikën e 1-rë


90 den

 

- për përshkrim të pozitës bashkë me lartësinë mbidetare për 1 reper

 

75 den