Specifikimet


Definimi i  temave (shkarko dokumentin)

 

 

Meta të dhënat sipas INSPIRE (shkarko dokumentin)

 

 

Arkitekturë sipas INSRIRE (shkarko dokumentin)

 

 

Hidrografija sipas INSPIRE (shkarko dokumentin)

 

 

Adresat  sipas INSPIRE (shkarko dokumentin)

 

 

Kufijve administrative nga INSPIRE (shkarko dokumentin)

 

  

Koordinimi referent i sistemit të INSPIRE (shkarko dokumentin)

 

 

Sistemi Gjeografik Grid nga INSPIRE (shkarko dokumentin)

 

 

Emra gjeografik sipas INSPIRE (shkarko dokumentin)

 


Parcelave kadastrale sipas INSPIRE (shkarko dokumentin)

 


Trafiku i rrjetit sipas  INSPIRE (shkarko dokumentin)

 

 

Zonat e mbrojtura sipas INSPIRE (shkarko dokumentin)