Rregullat për zbatim, implementim

 

 

Rregullat për zbatimin, implementimin e të dhënave qëndrore  

(shkarko dokumentin)


 

Rregullat për të dhënat e koduara (shkarko dokumentin)