Harta ortofoto dixhitale e RM-së

 

 

 

 

PËRSHKRIMI TEKNIK: HARTA OTOFOTO DIXHITALE E RM-së

 

  • harta e re ortofoto dixhitale (bardh e zi) të bëra me metoda dixhitale
  • e inçizuar  Ramer 1:40000, madhësia pixel 0,60 x 0,60
  • e përpunuar në sistemin koordinativ shtetrorë maqedonas (në formë elipsoide Besellov / projektimi i Gaus Krigerova)
  • e përpunuar në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë
  • shitje sipas ndarjes së fletëve në bazë të hartës topografike të shtetit të Republikës së Maqedonisë në shkallën e 1: 25.000
  • ka qasje në shtyp dhe në rrjetin raster (jpg / jgw dhe tif / Portali....) formë