GIS për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe të menaxhimit të pellgut të Liqenit të Ohrit

 

 

 

PËRSHKRIMI TEKNIK : GIS në mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe menaxhimin e pellgut ujëmbledhës të Liqenit të Ohrit
 

  • të dhënat dixhitale të përpunuara nga metodi dixhital
  • e përpunuar në shtetin maqedon në sistemin koordinativ (elipsoid  / Gaus Krigerova projektimi)
  • shitje nga ndarja e fletëve në bazë të hartës topografike të shtetit  të Republikës së Maqedonisë në shkallën e 1: 25.000
  • mbulimi i pellgut me 30 fletë të hartës topografike në shkallë 1:25000
  • përmbajtja: 4 grupe të të dhënave (hartë themelore topografike, të dhënat e kullimit të vendosura , hidrografija dhe ekologjija)
  • në dispozicion në shtyp – në dispozicion në shtyp, në formë rasterike (.jpg / jgw dhe tif /) dhe në  formën vektoriale (Personal Geoadatabase feature classes).