Krijimi i një koncepti të biznesit

 


Numri i kostove të IKDHGJ-re dhe mundësitë e financimit
(shkarko dokumentin)

 

 

Kushtet e biznesit (shkarko dokumentin)

 

 

Modeli i Biznesit (shkarko dokumentin)

 


Model i finansimit
(shkarko dokumentin)

 

 

Model i partneritetit (shkarko dokumentin)

 

 

Analiza e kostove dhe përfitimeve (shkarko dokumentin)