Përcaktimi i strukturave qeveritare (kuadri institucional)

 

Qeverisja e rekomanduar dhe kuadri institucional (shkarko dokumentin)

 

Statut- Projekti i anëtarësisë së Trupit Koordinues të IKDHGJ-re (shkarko dokumentin)

 

Statut- Projekti i grupeve ndërministrore të punës (shkarko dokumentin)

 

Model për përfshirjen e sektorit privat / publik (shkarko dokumentin)

 

Plan Komunikimi (shkarko dokumentin)