Infrastruktura e ndërveprueshmë

 


Analiza ekzistuese e  IT  infrastrukturës  gjeo-hapësinore dhe të dhënave të pjesëmarrësve të kyçur
(shkarko dokumentin)

 

 

Lista e të dhënave gjeo-hapësinore në dispozicion (shkarko dokumentin)

 

 

Arkitektura konceptuale për infrastrukturën e brendshme të IKDHGJ-së (shkarko dokumentin)

 


Përkufizimi i mjeteve për krijimin dhe mbajtjen e data bazës
(shkarko dokumentin)

 

 

Rrjeti shërbimet: specifikimet për shërbimet (shkarko dokumentin)

 

 

Përkufizimi i mjeteve për shkëmbimin e të dhënave (shkarko dokumentin)

 

 

Përkufizimi i regjistrave të centralizuara (shkarko dokumentin)

 

 

Kërkesat për gjeo-portalin qeveritarë (shkarko dokumentin)

 

 

Ndërveprim i të dhënave hapësinore dhe shërbimeve – në kuadër të standardeve për të dhënat e IKDHH-së (shkarko dokumentin)