Shfrytëzimi i aplikimit "e –kat sporteli"

 

Për nevojat e përdoruesve-shfrytëzuesve të jashtëm, AKP siguroi veb aplikim të internetit " e –kat sporteli " në të cilën mund të kërkohen dhe të jepen të dhëna nga sistemi i informacionit gjeodezik-kadastrorë i Agjencisë së kadastrës së patundshmërisë.

 

Për qasje në aplikimin " e-kat sporteli", përdoruesit duhet të sigurojnë pajisje kompaktibile, duke përfshirë: kompjuter me sistem të paktën operativ Windows XP ose me verzion më të ri, skaner me aftësinë për të eksportuar në formatin pdf, qasje në internet me shpejtësi prej të paktën 2 Mbps ,çertifikatë digjitale e lëshuar me autorizim dhe token ,kartelë për pagesë e mbështetur Casys, Acrobat Reader software version 11 dhe web browser Mozilla Firefox versioni 21 .

 
Hapat për nënshkrimin e një marrëveshjeje- kontratë në vepër për aplikimin e-kat-sportelit (.pdf)

 

 

 

Nëse  dëshironi të regjistroheni për të përdorur aplikacionin "e-kat sporteli" i Agjencisë së Kadastrës  së patundshmërisë, shkarko Marrëveshjen -Kontratën:

 

Marrëveshje për shfrytëzimin e e-kat sportelit për shfrytezuesit profesionistë - noterë, përmbarues, banka, kompani private gjeodezike dhe të tjerët. (.pdf)
   

 

 

 

 

 

Udhëzime për instalimet e nevojshme që duhen bërë për të lejuar qasje në aplikacionin "e-kat sporteli", ju mund ta shkarkoni në linqet e mëposhtme:

 

Instalimi Guide Gemalto Java token (.pdf)

Instalimi Guide Gemalto .NET token (.pdf)

Udhëzim për leximin e numrit serik të çertifikatës (.pdf)

Udhëzim për instalimin dhe lidhjen me një klient VPN (.pdf)

 

 

Instalimet janë në dispozicion në lidhjet e mëposhtme:

  1. Any Connect VPN  (Shkarko instalim)

  2. Shfletuesi i internetit  Mozilla Firefox (Shkarko instalim)

  3. Java runtime (Shkarko instalim)

  4. Gemalto Classis Client (Shkarko instalim)

  5. Gemalto .NET (Shkarko instalim)

Udhëzim për përdorimin e moduleve "e –kat sporteli" ju mund të shkarkoni linqet e mëposhtme:

 

 Udhëzim për përdorimin e modulit E- fletë pronësisë (.pdf)
 Udhëzim për përdorimin e modulit E- Bazë ligjore (.pdf)

 Udhëzim për përdorimin e  modulit E-elaborat gjeodezik (.pdf)

 Udhëzim për dhënien e  të dhënave për elaborat dixhital (.pdf)

 

 

Nëse ju jeni një shfrytëzues i regjistruar, ju lutem hyni këtu.

 

Për çdo dhënie të shërbimit (fletë pronësi) të aplikacionit "e-kat sporteli", ju duhet të plotësoni kërkesën  (shkarko formularin klikoni këtu). Kërkesat duhet të jenë në arkivin Tuaj.