Të dhënat nga librat e intabulacionit me të cilat nuk mund të identifikohen patundshmëritë

 

Të dhënat nga librat e intabulacionit me të cilat nuk mund të identifikohen patundshmëritë apo bartësit e të drejtave  të patundshmerive  që  kanë të bëjnë janë me të drejtat e paregjistruara:

 

 

  1. BEROVË

  2. MANASTIR

  3. MAKEDONSKI BROD

  4. VALLANDOVË

  5. VINICË

  6. GJEVGJELI

  7. GOSTIVAR

  8. DIBËR

  9. DELLÇEVË

10. DEMIR HISAR

11. KAVADARCI

12. KËRÇOVË

13. KOÇAN

14. KRATOVË

15. KRIVA PALLANKË 

16. KRUSHEVË

17. NEGOTINË

18. OHËR

19. PRILEP

20. PROBISHTIP

21. RADOVISH

22. SVETI NIKOLE

23. SHKUP

24. STRUGË

25. STRUMICË

26. TETOVË

27. VELES

28. SHTIP