INSPIRUES

 

Zhvillimi i trendeve moderne evropiane në fushën e administrimit të tokës ka imponuar nevojën e zhvillimit të bashkëpunimit ndërkufitar, rajonal me vendet fqinje sidomos duke pasur parasysh iniciativën e Komisionit Europian për zhvillimin e Infrastrukturës Europiane  për të dhënat hapësinore  përtej kufijve kombëtarë dhe të secilit  vend. 
 
Projekti synon të promovojë Infrastrukturën e të dhënave hapësinore (IPP), edhe më tej të koordinojë zbatimin e saj në implementimin e vendeve nga  Ballkani Perëndimor për të përgatitur / edukuar me qëllim të zbatimit të Direktivës Inspire.

Në përgjithësi, projekti synon për të vendosur parakushtet themelore për qëndrueshmërinë e të dhënave hapësinore infrastrukturës në rajon, të tilla si zhvillimi i ndërgjegjësimit të publikut, ndryshimet në legjislacionin, trajnimin, shkëmbimin e njohurive dhe përvojave etj. me qëllim të zhvillimit të një mjedisi të favorshëm por të saktë, me cilësi të sakta, të larta, të strukturuar mirë dhe të dhënave të arritshme hapësinore në organet vendore, rajonale dhe në vendet  administrative shtetërore në Ballkanin Perëndimor. 

Shfrytëzues të Projektit  janë vendet e Ballkanit Perëndimor: Shqipëri, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Republika eMaqedonisë, Mali i Zi, Serbia, * Kosova. Në bazë të Rezolutës 1244/99.


 

 

    

Të dhënat hapësinore janë ërë një pjesë e rëndësishme e jetës tonë të përditshme. 80% e të gjitha të dhënave të ruajtura përmbajnë referenca gjeografike ose hapësinore. Pa të ne nuk mund të rezervojmë një fluturim për pushim vjetorë, ta kontrollojmë motin për ditën e nesërme, as në radio nuk mund të dëgjojmë një raport mbi gjendjen e rrugëve. Më shumë informacione në lidhje me të dhënat hapësinore do të gjeni në broshurë.  

 

 

Për më shumë informacione klikoni këtu