28.12.2017 Пренос во живо на полагање испит за овластен геодет
Повеќе информации
25.12.2017 Работна средба и прес конференција на в.д. директорот на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија – Борис Тунџев, со министерот за транспорт и врски – Горан Сугарески
Денеска (25 декември, 2017 година), во просториите на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, беше остварена работна средба помеѓу в.д., директорот на АКН - Борис Тунџев и министерот за транспорт и врски - г. Горан Сугарески.
Повеќе информации
13.12.2017 Претставници на Советот на геодети на Европа во посета на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија
Во периодот 11 - 12 декември 2017 година, во работна посета на Агенцијата за катастар на недвижности беа претставници на Советот на геодети на Европа (ЦЛГЕ)...
Повеќе информации
12.12.2017 Делегација од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, на конференција за Национална инфраструктура за гео-просторни податоци во Белград
На покана од Републичкиот геодетски завод од Белград, делегација од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, на 4 декември 2017 година, учествуваше на еднодневната конференција за НИГП...
Повеќе информации
01.12.2017 Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети
Повеќе информации
27.11.2017 Известување за полагање на испит за стекнување на овластување за овластен геодет
Повеќе информации
24.11.2017 Потпишан Меморандум за соработка меѓу Агенцијата за катастар на недвижности и Агенцијата за геодезија, картографија и катастар на Република Бугарија
Агенцијата за катастарот на недвижностите на Република Македонија и Агенцијата за геодезија, картографија и катастар на Република Бугарија потпишаа меморандум за соработка во областа на основните геодетски работи, картографијата, катастарот на недвижностите, геоинформатиката и инфраструктурата за просторни податоци.
Повеќе информации
21.11.2017 Катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани во системот „е-кат“
Список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од МАКЕДИТ системот во еКaт системот, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини се интегрирани со алфанумеричките податоци за истите...
Повеќе информации
03.11.2017 СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ
Агенцијата за катастар на недвижности Ве известува дека во месец декември 2017 година, ќе се одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет...
Повеќе информации
25.10.2017 Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети
Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија ја организира четвртата обука за 2017 година...
Повеќе информации
12345678910...