Катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани во системот „е-кат“

21.11 2017

 

Почитувани корисници,

 

На следниов линк се наоѓа список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од системот МАКЕДИТ  во системот „е-кaт“, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини  се интегрирани со алфанумеричките податоци.