Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

01.12 2017


Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија ја организира петтата обука за 2017 година, наменета зa трговците поединци овластените геодети, на следнава тема: 
  
 

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА ГЕОДЕТСКАТА ДЕЈНОСТ
- НАЈДОБРИ ЕВРОПСКИ ПРАКСИ

 

 

Обуката ќе се одржи на 11.12.2017 (ПОНЕДЕЛНИК) во Тренинг Центарот M6 – Скопје (нас. Автокоманда).


Целосното соопштение е достапно на  следниов линк.