27.12.2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 57/2017

Повеќе информации
27.12.2017

Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка бр. 57/2017

Повеќе информации
25.12.2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 21/2017

Повеќе информации
25.12.2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 56/2017

Повеќе информации
22.12.2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 88/2017

Повеќе информации
21.12.2017

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Повеќе информации
21.12.2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 75/2017

Повеќе информации
21.12.2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 04/2017

Повеќе информации
19.12.2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 82/2017

Повеќе информации
18.12.2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 29/2017

Повеќе информации
12345678910...