Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 21/2017

25.12 2017

Предмет на договорот за јавна набавка:

Антивирусно решение (за времетраење од 3 години).
 
Вид на договорот за јавна набавка: 

-
 

Тендер бр.21 (.pdf)


Огласот е објавен и на следниов линк