Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 57/2017

27.12 2017

Предмет на договорот за јавна набавка:

Осигурување имот и вработени
 
Вид на договорот за јавна набавка:  -

Тендер бр.57 (.pdf)


Огласот е објавен и на следниов
линк