Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка бр. 57/2017

27.12 2017

Предмет на договорот за јавна набавка:

Осигурување имот и вработени
 
Вид на договорот за јавна набавка:  -

Прилог измена на податоците во постапка за доделување на договор за јавна набавка бр.57 (.pdf)

Прилогот е објавен и на следниов линк