Дигитален висински модел на теренот (ДЕМ)

 

 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС: ДИГИТАЛЕН ВИСИНСКИ МОДЕЛ НА ТЕРЕНОТ (ДЕМ)

 

  • висински модел на теренот во дигитална форма, со резолуција 20m х 20m (ASCII-DEM)
  • изработен во македонскиот висински систем (ортометриски висини, висински датум реперот во Трст)
  • изработен за цела територија на Република Македонија
  • продажба според поделбата на листови на основната државна топографска карта на Република Македонија во размер 1: 25000
  • достапен во ESRI Grid, .shp и .dxf формат