Административна поделба на Република Македонија

 

 

  

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС: АДМИНИСТРАТИВНА ПОДЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 

  • дигиталнa векторскa карта изработена со дигитални методи
  • изработена во македонскиот државен координатен систем (Беселов елипсоид / Гаус Кригерова проекција)
  • продажба по територијални единици или за цела РМ
  • изработена за целата територија на Република Македонија
  • достапнa во печатена, растерска (.jpg/.jgw и .tif/.tfw) и векторска (.shp, .dxf и coverage) форма