Поставете прашање

 

Почитувани,

 

Доколку сакате да поставите прашање преку нашата web страница Ве молиме пратете е-маил порака на нашата е-маил адреса info@katastar.gov.mk со наведување на Ваши лични податоци, телефон за контакт, е-маил адреса, број на предмет и датум на негово поднесување (доколку станува збор за конкретен предмет) како и Ваши сугестии, прашања и предлози.

 

 

Со почит,

Агенција за катастар на недвижности