Контакт

Агенција за катастар на недвижности

Генерална дирекција


ул. „Трифун Хаџијанев" бр.4
1000 Скопје


Телефон: (02) 3204 800
Факс:  (02) 3171 668

E-пошта:   
office@katastar.gov.mk
info@katastar.gov.mk


Матичен број:
4065930

Регистрациски број: 4833001532

Даночен број: 4030990254533


Останати контакт-информации:


Генерална дирекција
Центар за катастар на недвижности - Скопје
Подрачни одделенијаКориснички прашања можете да доставите на електронската адреса:
info@katastar.gov.mk


Прашања поврзани со управувањето  на Агенцијата за катастар на недвижности можете да доставите на електронската адреса: office@katastar.gov.mk