Доколку сте регистриран корисник, Ве молиме најавете се:корисник

лозинка  


                                         

Доколку сакате да станете корисник на сервисот за преглед на податоците од
катастарот на земјиште, кликнете тука

Список на катастарски општини (по одделенија) за кои не постојат податоци
во електронска форма (.pdf)